Programma

Tijdens de studiedag High Impact Learning leert u de leerintensiteit
van lerenden de hoogte in te nemen!

Tijdens High Impact Learning staat het vormgeven van opleidingprogramma’s waarin met plezier en efficiëntie wordt geleerd centraal. Hierbij is er aandacht voor de HILL bouwstenen die zorgen voor impact bij opleidingen. Het High Impact Learning –model heeft zich in korte tijd verspreid als een uitdagend en boeiend model voor opleidingen. Steeds meer innovatieve toepassingen zien het licht en dat leidt tot nieuwe vragen, tot nuttige bevindingen en tot mooie voorbeelden. Maar dit jaar gaan we tijdens de 2e editie ook voortborduren op de HILL bouwstenen en gaan we verder de diepte in.  Tijdens de sessies worden illustraties gegeven van hoe bepaalde bouwstenen uitgewerkt zijn in de praktijk en tot impact bij de lerende leiden. Daarnaast staat dit jaar naast het verkrijgen van kennis de uitwisseling met andere deelnemers meer centraal. We laten zien en creëren nieuwe mogelijkheden tot intensieve interactie tussen zij die het model willen leren kennen en zij die ervaring hebben in het toepassen van HILL in opleidingen. Kortom u komt deze studiedag alles over opleiding, leren  & ontwikkeling te weten!

Download de High Impact Learning flyer

Programma High Impact Learning

9.45 – 10.00 uur: Opening

 

Keynote sessies:

10.00 – 10.45 uur | 5 krachten en 5 valkuilen bij de implementatie van High Impact Learning that Lasts

Nieuwe toepassingen van High Impact Learning tonen al snel de kracht van het model voor het leren van de toekomst. Zonder twijfel is een duidelijke visie op en het selecteren van enkele van de 7 bouwstenen als speerpunt voor een opleiding een pluspunt. Maar waar zit de kracht van het model nog in? Welke bouwstenen geven zondermeer aanleiding tot het versterken van de impact van de opleiding? Waar kan men de grootste winst boeken met inzet van weinig middelen? En welke valkuilen zijn nu al te voorspellen? Aan beide invalshoeken wordt ruim aandacht besteed in deze keynote.

 

Door: Prof. Filip Dochy, hoogleraar Opleidingskunde – Corporate L&D, KU Leuven
Lees hier alvast een aantal van zijn blogartikelen: “5 redenen om High Impact Learning te implementeren“, “11 tips voor “Assessment-as-Learning”, “High Impact Learning in “nieuwe” opleidingen“.

11.00 – 12.00 uur | Best practice keynote: Presentatie van een nieuwe HILL-based opleiding

Hoe ziet een recent gestarte opleiding op basis van de HILL bouwstenen er concreet uit? Niet meer met een vastomlijnd curriculum met voorgeschreven vakken, met roosters, leerlijnen en literatuurlijsten, maar uitgaan van praktijkopdrachten die door bedrijven uit het netwerk worden aangeleverd. Kan dat? Hoe doet u dat?

 

Voor studenten is het van belang te leren in contexten waar ze zelf op zoek moeten gaan naar kennis om deze te kunnen toepassen op het concrete vraagstuk. Kunnen zij werken in teams waarvoor ze zelf registeren voor de aangeboden praktijkopdrachten? Kunnen studenten meer verantwoordelijkheid aan over hun eigen leerroute? Kunnen studenten zelf het roer in eigen handen nemen? Vragen ze om flitscollege’s van experts? Hoe gaan zij in gesprek met de opdrachtgever om het vraagstuk en de opdrachtformulering helder te krijgen? Kunnen docenten in zo’n traject functioneren als coach, expert, begeleider en beoordelaar? Deze en andere vragen komen aan bod in deze ‘best practice’ keynote.

 

Door: Charlotte Vermond en Angelique Bikkers, docenten Hoger Beroepsonderwijs HRM Avans Hogeschool

16.00 – 16.45 uur | 14 lessen uit HILL toepassingen in bedrijfsopleidingen

Ook de profit sector heeft het HILL model opgenomen in hun praktijk van Learning & Development voor de continue opleiding van werknemers. In deze keynote worden toepassingen van HILL in diverse bedrijfsopleidingen bekeken, geanalyseerd, en worden lessen voor andere opleidingen en mogelijke creatieve, alternatieve en effectieve aanpakken geïllustreerd. Praktijkvoorbeelden die inspirerend zijn!

 

Door: Prof. Mien Segers, hoogleraar corporate L&D, UMaastricht

 

2 rondes met knowledge sharing impact sessions

Start ronde 1: 12.45 uur
Start ronde 2: 14.15 uur

 

KSI-sessies zijn meetings in kleinere groepen waarin een moderator met expertise en ervaring in de implementatie van een bouwsteen een korte inleiding geeft en dan op basis van 2 stellingen de uitwisseling van praktijk know-how stimuleert:

Thema’s van de sessies:

 • Urgentie: Hoe creëert u urgentie? Wanneer ervaren studenten een hiaat? Is een externe spreker voldoende om urgentie te creëren? Hoe start je vanuit interesse van studenten? Hoe toon je relevantie aan? Hoe toon je de efficiency van een leertraject aan? Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?
  Moderator: Reinhard Schulte,  Opleider, trainer en adviseur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Coöperatie/coaching: Wat is efficiënt coöperatief leren? Hoe coachen we? In deze interactieve sessie wordt know-how gedeeld over mogelijke toepassingen van collaboratief leren, werken in teams, activiteiten in kleine groepen, in grotere groepen. Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?
  Moderator: Heidi Croes, Directeur Onderwijs, Hogeschool PXL Hasselt
 • Actie/ Kennis delen: Hoe stimuleren we knowledge sharing ? Kan dat binnen groepen? Ook kleine groepen? En hoe doe je dat in netwerken? Hoe groot mogen die zijn? Hoe organiseer ik projectgroepen en communities of practice? Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?
  Moderators: Jolande Rijnders en Janske Castelijns, docenten ROC Gilde Venray
 • Learner agency: Hoe bereiken we learner agency? Hoeveel autonomie kan een student aan? Kan dat al vanaf het begin van de opleiding? Hoe zorg je dat controle kan afnemen? Hoe krijg ik een heel team zover dat men controle vermindert? Op welke vlakken en welke manier kan men keuze stimuleren? Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?
  Moderators: Britt Dingens en Lieke Buiks, docenten Fontys Eindhoven
 • Hybride leren: Hoe richt ik hybride leren in? E-learning werkt alleen als het hybride wordt ingericht; waarom? Wat is de optimale verdeling online/offline (FtF) werken? Welk soort inhouden kunnen online? Hoe frequent en hoelang zouden FtF meetings moeten duren? Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?
  Moderator: Nolly Toenders, Onderwijskundig adviseur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Flexibiliteit: Hoe stimuleren we informeel leren? Hoe oefenen we invloed uit op de condities voor informeel leren? Wat kan ik als individu met mijn studenten? Welke condities zijn nodig voor informeel leren? Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?
  Moderator: Petra Cremers, Onderwijskundig adviseur Hanzehogeschool Groningen
 • Assessment as learning: Hoe doet u assessment as learning? Hoe komen we tot minder toetsen en meer feedback? Hoe komen we tot meer inbreng van studenten in het toetsgebeuren? Hoe gebruiken we procesdata om goed te evalueren? Hoe toetsen we competenties die in interactie zijn opgebouwd? Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?
  Moderator: Eric Entken, Onderijwijskundig adviseur, Hogeschool Rotterdam

 

16.45 uur: Afsluiting met borrel

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Houd me op de hoogte