Programma

Tijdens de studiedag High Impact Learning in het onderwijs leer je de leerintensiteit van lerenden de hoogte in te nemen!

Tijdens High Impact Learning in het onderwijs staat het vormgeven van opleidingprogramma’s waarin met plezier en efficiëntie wordt geleerd centraal. Hierbij is er aandacht voor de HILL bouwstenen die zorgen voor impact bij opleidingen. Het High Impact Learning –model heeft zich in korte tijd verspreid als een uitdagend en boeiend model voor opleidingen. Steeds meer innovatieve toepassingen zien het licht en dat leidt tot nieuwe vragen, tot nuttige bevindingen en tot mooie voorbeelden. Maar dit jaar gaan we tijdens de 3e editie ook voortborduren op de HILL bouwstenen en gaan we verder de diepte in.

Tijdens de sessies worden illustraties gegeven van hoe bepaalde bouwstenen uitgewerkt zijn in de praktijk en tot impact bij de lerende leiden. Daarnaast staat dit jaar naast het verkrijgen van kennis de uitwisseling met andere deelnemers meer centraal. We laten zien en creëren nieuwe mogelijkheden tot intensieve interactie tussen zij die het model willen leren kennen en zij die ervaring hebben in het toepassen van HILL in opleidingen. Kortom u komt deze studiedag alles over opleiding, leren  & ontwikkeling te weten!

Programma High Impact Learning in het onderwijs

9.00 | Inloop en registratie

9.30 | Openingswoord

9.40 | HILL student experience: studentenpanel en ervaringsdeskundigen.

Hoe ervaren studenten de HILL aanpak?

Bij Fontys hogeschool ICT implementeren we Studentnabij onderwijs. Daarbij maken we gebruik van HILL. Onze ambitie is om voor élke student een opleiding op maat te bieden, qua inhoud én qua vorm. Zo willen we impactvolle ontwikkeling realiseren, zowel bij de student als de docent. Tijdens de visitatie van 2017 werd dit bijzonder gewaardeerd met een excellente accreditatie. Gesteund door deze beoordeling gaan we verder met een nieuw curriculum waarin de studenten nog meer keuzemogelijkheden hebben. Vandaag verkennen we, met jullie, hoe studenten Studentnabij onderwijs met HILL ervaren. Denk alvast na over jouw grote vraag aan studenten!

Door Britt Dingens & Anne-Marie Kuijpers, Fontys Eindhoven

10.10 | Kies uit de volgende 2 keynotes: 

HILL voor beginners
Introductie High Impact Learning: waarom is High Impact Learning het leermodel van de toekomst?

Mien Segers, Universiteit Maastricht

Waarom is High Impact Learning het leermodel van de toekomst? Welke wetenschappelijke onderbouwing ondersteunt het model en zijn bouwstenen en wat betekenen de bouwstenen exact? Welk belang heeft elke bouwsteen in het creëren van impact? Waar zitten de didactische valkuilen?

HILL voor gevorderden
Implementatie van HILL in een opleiding: valkuilen en noodzakelijke prioriteiten.

Ad Vissers, Directeur Fontys Hogeschool ICT, Eindhoven

De commissie van repliek zal hun (kritische) blik delen tijdens deze lezing. Deze HILL experts dienen als jouw klankbord en stellen kritische vragen.
De commissie bestaat uit:

• Filip Dochy, European Academy of Science (Academia Europeae)
• José Cuperus, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen
• Jeroen van der Eerden, Moors & Van der Eerden
• Reinhard Schulte, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen.

11.10 | Koffiepauze

11.30 | Maak je keuze uit onderstaande 2 inspiratielezingen:

Een doorvoering van HILL componenten in nieuwe opleidingsmodellen

Lars Rompen, initiatiefnemer achter Team Academy Maastricht, legt met voorbeelden uit de praktijk uit hoe jonge ondernemers, team-entrepreneurs, een start-up starten en een bachelor diploma halen in een opleiding die alle 7 van de bouwstenen heeft verwerkt in een geaccrediteerd curriculum. De teampreneurs beginnen vanaf dag één een echt bedrijf en maken onderdeel uit van een wereldwijd programma. Juist doordat er wordt gewerkt met echte betalende klanten, acquisitie, omzetdoelen etc. is er bij de lerende een hoge urgentie om zichzelf in deze vaardigheden te equiperen en te voorzien van kennis.

Bij Team Academy wordt er gewerkt vanuit het principe “putting theory into practice”. Er wordt veelvuldig en op verschillende manieren gereflecteerd op datgene wat men in de dagelijkse praktijk doet. Het teamleren is hierbij een centraal en essentieel onderdeel. De teampreneurs bepalen vervolgens, met ondersteuning van een teamcoach, welke kennis ze op welk moment willen leren volgens het principe van guided-self-organised learning. Die kennis kunnen ze uit verschillende bronnen halen, zowel online als offline. Hun leerproces en de assessment is direct is gekoppeld aan het succes van hun bedrijf. De methode van Team Academy koppelt vrijheid aan eigen verantwoordelijkheid, waarbij zelf-reflectie en feedback van het team zorgen voor een dynamisch leerproces met sterke impact.

Door Lars Rompen, Educational Changer & Co-Founder

The Vlerick Teaching Approach – Hoe maak je impactrijke en transformationele learning journeys?

Via talrijke voorbeelden en een uitgebreide praktijkgetuigenis van een Vlerick Alumnus, zal een toelichting gegeven worden bij de filosofie omtrent en de voornaamste componenten binnen de Vlerick opleidingen, waarbij de focus helemaal komt te liggen op student/participant-centered learning, weg van de meer traditionele aanpak die draait om het lesgeven. Teaching evaluations werden vervangen door Learning Impact Indicators, en studenten worden maximaal geëngageerd door een breed spectrum van (inter)actieve leervormen, waarbij HILL elementen als Deep Dive Challenges, company simulations en gamification, bootcamps, peer evaluations, in-company projects, groepspresentaties, flipping the classroom, blended en online learning alsook feedback & coaching een cruciale rol spelen. Electronic devices werden ook (ten dele) uit de leszaal gebannen om volop te kunnen inzetten op leren.

Door Wouter De Maeseneire, Prof. Corporate Finance & Masters programme director, Vlerick Business School, en Wibran Dochy, Vlerick Business School Alumnus.

12.30 | Practices storytelling: focus op de praktijk

Maak een keuze uit onderstaande 4 storytelling sessies:

 1. HILL Escape room Politieacademie
  Door Arno Musch, Opleidingskundig adviseur
 2. MBO Gilde Opleidingen Venray, Team Welzijn
  September 2016 zijn wij gestart met de implementatie van het HILL-model binnen onze MBO-Welzijnsopleiding van Gilde Opleidingen. Door drie jaar pionieren, zoeken en volharden hebben we de omslag kunnen maken van een toetscultuur naar een feedbackcultuur.  Tegelijkertijd is het innovatieproces drie jaar na de start wat diffuus geworden. We zien hele mooie veranderingen bij de studenten. Er zijn studenten die opbloeien en nooit meer anders willen. Er zijn ook studenten die nog zoekende zijn in wat dit nieuwe leren hen brengt. We zien collega’s helemaal into HILL en er zijn collega’s die uit handelingsverlegenheid teruggrijpen naar bekend docentengedrag. Een beweging waar we bovenal erg trots op zijn, is dat de student een gelijkwaardige leerpartner is geworden. We leren van en met elkaar.  Zeven studenten hebben zelfs de rol van HILL-ambassadeur op zich genomen en nemen collega’s binnen en buiten de organisatie vol passie mee in het HILL-avontuur. Wij delen graag met u ons leerproces, zowel de highlights , de hobbels en de vraagstukken die er zijn. In deze kennisdeling zijn onze HILL-ambassadeurs als vanzelfsprekend in the lead.Door Janske Castelijns, Docent en projectleider HILL Jolanda Rijnders, Docent
 3. Het werken met feedback in voltijd en deeltijd leerteams
  Remke Heijmans & Mariska Krijgsman, Thomas More Hogescholen
 4. Realiseren we met de HILL-bouwstenen onze droom voor goed onderwijs?
  Bij de ontwikkeling van alle nieuwe Associate degree-opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam zijn 3 uitgangspunten leidend: Praktijkvraagstukken in een rijke leeromgeving, Student aan het roer en Toetsing als leermoment. Ze passen goed bij onze doelgroep: praktijkgerichte mbo-ers en havisten. In onze workshop gaan we aan de slag met de vraag hoe die uitgangspunten in de praktijk werken. En hoe docenten dit ervaren. Aan de hand van de eerste praktijkervaringen van de voltijd Ad Cybersecurity en deeltijd Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn delen we onze aanpak, ervaringen en uitdagingen en gaan in gesprek om van elkaar te leren.
  Door Annechien Langevoord en Sandy Blankenzee, Onderwijskundigen bij de Hogeschool van Amsterdam.

13.15 | Lunch

14.00 | Take-the-next-step-together

In kleine setting van maximaal 15 deelnemers delen we ervaringen en ga je in gesprek met experts. Maak een keuze uit 1 van de onderstaande 3 sessies OF sluit aan bij de Ask-your-question sessie:

 1. Feedback Seeking
  Martijn Leenknecht
  Onderwijskundige, HZ University of Applied Sciences
 2. Learner Agency
  Reinhard Schulte, Hoofddocent/opleider, leersupervisor Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 3. Creëren van Urgency
  Michael Schifferling, Docent & Coordinator ICT, Fontys Hogescholen

Ask-your-question sessie voor docenten

Stel in deze sessie al jouw vragen aan
Mien Segers

Ask-your-question sessie voor opleidingscoördinatoren, directeuren, beleidsmakers

Stel in deze sessie al jouw vragen aan
Filip Dochy

15.30 | Afsluitende keynote

Toekomstperspectief: hoe ontwikkelt HILL zich in de komende jaren? Welke richting is wenselijk?
Wibran Dochy en Filip Dochy, HILL Academy

High Impact Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021