High Impact Learning in “nieuwe” opleidingen

High Impact Learning in “nieuwe” opleidingen

High Impact Learning gaat als een lopend vuurtje. Steeds meer nieuwe opleidingen zetten hun schouders onder het HILL model of bestaande opleidingen gaan op basis van HILL een redesign uitvoeren. Een mooi voorbeeld van zo’n opleiding die 1 september startte is ‘New Engineers’ in Nijmegen: een nieuwe opleiding voor ondernemende engineers met een creatieve mindset.

Waarom gebruiken deze opleidingen nu HILL als kader voor redesign? Het opleiden van creatieve ingenieurs en professionals voor de toekomst vergt een vernieuwende aanpak.

5 beweegredenen voor HILL als kader voor redesign:

 1. HILL is concreet en overzichtelijk
  HILL bestaat uit 7 bouwstenen die goed te vertalen zijn in concrete richtlijnen en stapsgewijs te implementeren zijn.
 1. HILL is wetenschappelijk onderbouwd
  HILL is gebaseerd op 25 jaar onderzoek naar leren van professionals/volwassenen in organisaties: know-how over leerprocessen; over effecten van leren; over wat volwassenen aan het leren zet en vooral houdt.
 1. HILL laat eigen profilering toe
  De 7 bouwstenen hoeven niet allen op eenzelfde moment in de praktijk omgezet te worden. Er kunnen keuzes gemaakt worden: Hoe zal onze opleiding zich profileren? Hoe onderscheidden we ons van de rest? Hoe proberen wij onze impact te realiseren? Door hybride, collaboratieve, flexibele leertrajecten? Of door veel sharing, learner agency en een heel eigen assessment-aanpak? De opleiding kiest zelf voor zijn profilering.
 1. HILL stuurt naar vernieuwing die past binnen je organisatiecultuur
  Een sterk analyse van je organisatiecultuur, van de gedeelde visie, ligt veelal aan de basis van een nieuwe opleiding of een redesign van je professionele opleiding. Zowel bedrijven als onderwijsinstellingen gaan momenteel voor een aantrekkelijke brandbox, waardoor medewerkers zich aangetrokken voelen om voor een organisatie met kwaliteit en impact te werken.
 2. HILL haalt het goede uit je huidige aanpak naar boven
  HILL versterkt de positieve aspecten van opleidingen door ze in de bouwsteenanalyse duidelijk naar voren te halen, en ze nog te versterken om meer impact te realiseren. Wat je graag doet en goed doet, blijf je doen. Je maakt bewuste keuzes om je eigen HILL model te ontwerpen en te realiseren.

Geschreven door: Filip Dochy, Professor of Research on Learning & Development and Corporate Training, KU Leuven, Belgium Research Unit on Occupational and Organisational Psychology and Professional Learning (O2L). Tevens is Filip Dochy keynote spreker op de studiedag High Impact Learning. Tijdens deze dag vertelt hij meer over de 5 krachten en de 5 valkuilen die op kunnen treden bij de implementatie van High Impact Learning.

Meer informatie over High Impact Learning

Tijdens de studiedag High Impact Learning staat het vormgeven van opleidingprogramma’s waarin met plezier en efficiëntie wordt geleerd centraal. Hierbij is er ruimschoots aandacht voor de HILL bouwstenen en hoe deze tot impact leiden bij de lerenden.

Bekijk het volledige programma

Leave a reply

High Impact Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022