Assessment-as-Learning in het hoger onderwijs

Assessment-as-Learning in het hoger onderwijs

Ons hoger onderwijs is wel sterk opgeschoven richting bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het gebruik van authentieke contexten in opleidingen, maar toch is het gewoon ‘lesgeven’ of het ‘hoorcollege’ nog erg dominant aanwezig.

Leren op een andere manier

Studenten zouden meer moeten discussiëren over bijvoorbeeld een hulpverleningsplan, hulpverleningsgesprekken, werken aan probleemoplossingen via werkcolleges/intervisie / werkcolleges op basis van leervragen, met elkaar stoeien met casussen, continue feedback geven aan elkaar, creatieve leerroutes samen uitbouwen met de docent als partner en keuzeruimte krijgen binnen opdrachten.

High Impact Learning biedt een houvast voor het uitbouwen van een eigen opleidingsvisie op basis van de bouwstenen.

assessment as learning

Assessment-as-Learning

Vanuit de theorie van High Impact Learning moeten opleidingen meer vertrekken vanuit de HILL bouwstenen om zo een grotere impact te hebben op de lerende. Opleidingen in de toekomst zullen meer hybride moeten zijn, meer gericht op een stijgende autonomie, en vertrekken van informatie zoeken en kennisdeling. Hoorcolleges of lessen, moeten werksessies worden; dat betekent dat het beperkt aantal contacturen dat er nu is ook ingevuld moet worden met ‘echt contact’ dus interactie – geen monoloog.  Meer hybriditeit is meer impact.

Assessment-as-Learning geeft aan dat we minder zouden moeten toetsen, assessment meer integreren in het leerproces, en meer face-to-face feedback geven. In werksessies en interactieve contacturen is dat mogelijk.

Meer informatie over High Impact Learning

Tijdens de studiedag High Impact Learning staat het vormgeven van opleidingprogramma’s waarin met plezier en efficiëntie wordt geleerd centraal. Hierbij is er ruimschoots aandacht voor de HILL bouwstenen die zorgen voor impact bij opleidingen en bij L&D in het bedrijfsleven.

Bekijk het volledige programma

 

Leave a reply

High Impact Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022