11 tips voor “Assessment-as-Learning” in de praktijk

11 tips voor “Assessment-as-Learning” in de praktijk

Hoe doet u assessment as learning? Hoe komen we tot minder toetsen en meer feedback? Hoe komen we tot meer inbreng van studenten in het toetsgebeuren? Hoe gebruiken we procesdata om goed te evalueren? Hoe toetsen we competenties die in interactie zijn opgebouwd? Wanneer kan het wel of niet? Wat zijn de effecten? Welke ervaringen hebben collega’s? Kan dit wel in mijn opleiding? Wat zijn exact de ervaren voordelen?

Tijdens de studiedag High Impact Learning geeft Eric Entken, onderwijskundig adviseur bij Hogeschool Rotterdam, u antwoord op bovenstaande vragen. Nu delen wij alvast een aantal tips met u.

Tips voor assessment-as-learning

 1. Realiseer een sterke integratie van leren en assessment
 2. Gebruik zowel groepsassessments als individuele assessments
 3. Schenk aandacht aan het proces
 4. Gebruik een entry-assessment als startpunt om verwachtingen te matchen
 5. Reduceer het gebruik van formatieve toetsen drastisch
 6. Gebruik data van wat lerenden doen tijdens de rit (portfolio’s; PDP’s)
 7. Gebruik feedback tot “feedback seeking behaviour” ontstaat
 8. Als een summatieve test nodig is, gebruik een “two-stage assessments” (individuele opdracht; indienen; identieke opdracht in team; indienen)
 9. Gebruik producten als input voor assessment
 10. Audio, video en andere data recordings zijn nuttige tools
 11. Evalueer af en toe op een hoger, meer holistisch niveau

Geschreven door: Filip Dochy, Professor of Research on Learning & Development and Corporate Training, KU Leuven, Belgium Research Unit on Occupational and Organisational Psychology and Professional Learning (O2L). Tevens is Filip Dochy keynote spreker op de studiedag High Impact Learning. Tijdens deze dag vertelt hij meer over de 5 krachten en de 5 valkuilen die op kunnen treden bij de implementatie van High Impact Learning.

Meer informatie over High Impact Learning

Tijdens de studiedag High Impact Learning staat het vormgeven van opleidingprogramma’s waarin met plezier en efficiëntie wordt geleerd centraal. Hierbij is er ruimschoots aandacht voor de HILL bouwstenen en hoe deze tot impact leiden bij de lerenden.

Bekijk het volledige programma

Leave a reply

High Impact Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022